ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  • Εκτεταμένο Δίκτυο στο εσωτερικό
  • Και στο Εξωτερικό

Διαβάστε Περισσότερα

Image Parallax Image Parallax

Contact Us!: Tel.: +30 210.52.25.638, Mob.: +30 697.43.94.138

ru bg uk +306974394138

Бюро за намиране на работа

art imageНашата фирма “Идрогиос” (лиценз/регистрационен номер № 30851 – ДВ 764/В/2006) упражнява своята дейност / действа съгласно правилниците, определени от министерството на труда и Инспектората по труда и в сила за всички подобни бюра и Бюрото по заетостта на работната сила (О.А.Е.Д.). Състои се от членове с многогодишен опит в други фирми.

В своята дейност фирмата ни си е създала голям брой отбрани клиенти в хотели, ресторанти, кафетерии, в обслужването на големи фирми, както и в намирането на домашен персонал.

С радост ви поздравяваме с “Добре дошли!” на нашата интернет страница и сме на ваше разположение да се срещнем лично, за да можем или да ви намерим някаква работа, или да ви намерим персонал.

Елени Захари

Βρείτε μας στο » fb icon Facebook tw icon Twitter