ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  • Εκτεταμένο Δίκτυο στο εσωτερικό
  • Και στο Εξωτερικό

Διαβάστε Περισσότερα

Image Parallax Image Parallax

Contact Us!: Tel.: +30 210.52.25.638, Mob.: +30 697.43.94.138

ru bg uk +306974394138

Агенство по трудоустройству

art imageНаше агенство по подбору персонала «ИДРОГИОС» (свидетельство о регистрации (30851 -  FEK 764/B/2006), работает в соответствии с Положением Министерства по труду и занятости, которое распространяется на все официально зарегестрированные компании и включает в себя сеть из сотрудников с многолетним опытом работы в других компаниях и обширнуу базу данных, благодаря которой и сформировался индивидуальный подход к каждому клиенту в различных сферах (гостиницы, рестораны, кафетерии, предоставление услуг в крупных компаниях, а также  подбор домашнего персонала).

Захари Элени

Βρείτε μας στο » fb icon Facebook tw icon Twitter